Kategori: Uncategorized

Kicki Nordström, leg sjukgymnast


Kicki Nordström, leg sjukgymnast Frigörande Dans har blivit ett viktigt arbetsinstrument för mig som fysioterapeut(sjukgymnast). Jag möter patienter dagligen med långvariga smärttillstånd och stressproblematik. Min masterutbildning i fysioterapi utgjordes av en kvalitativ studie där vi intervjuade patienter med långvarig smärta och som erhållit Frigörande Dans som behandling i grupp. Resultatet av studien blev att Frigörande