Forskning om dans

Forskning om dans

  1. http://fof.se/tidning/2013/5/artikel/eva-bojner-horwitz-vi-behover-dansa
  2. http://www.expressen.se/halsoliv/dansa-dig-fri-fran-vark—15-bra-halsoeffekter/
  3. En Examinationsuppgift för Göteborgs Universitet från Kicki Nordström. Frigörande dans sett ur ett sjukgymnastiskt perspektiv.
    Frigörande-Dans-Kicki-Nordström_Ämnesfördjupning.pdf
  4. Ett examensarbete från Amanda Aaro kring dansens möjligheter i förskoleverksamheten.
    Självkännedom genom dans.pdf
  5. http://www.ur.se/Produkter/174900-UR-Samtiden-Som-en-dans-Dansa-dig-till-ditt-inre-rum