Vad är Frigörande Dans i mindfulness?

Kroppen vill gärna röra sig och den har oändliga möjligheter! I vår vardag rör vi oss emellertid inom starkt begränsade ramar: Vi sitter framför teven, i bilen, på bussen. Vårt arbete kräver i regel inte många varierade rörelser. Därför blir vårt rörelsemönster begränsat. I den Frigörande Dansen lyssnar vi inåt och lockar fram rörelser som vi inte brukar göra. Vi blundar, eller har halvt slutna ögon för att utestänga omvärlden och koncentrerar oss på oss själva. Vi låter kroppen få utrycka de stämningar, känslor och bilder som finns inom den. Inga krav. Inga bestämda steg. Inget rätt eller fel. Vi släpper föreställningar och hämningar som hindrar kroppens ursprungliga lust att röra sig och låter musiken inspirera oss. Musik från olika kulturer och tidsåldrar.

Vanans makt Kroppen minns. Den gömmer på upplevelser som präglat oss, men som vi glömt bort eller förträngt. Eller också kommer ihåg – exempelvis obearbetad sorg, vrede, besvikelse, avundsjuka, stress osv. I regel bär vi på många obearbetade känslor och upplevelser. Dessa kan skapa spänningar, värk och blockeringar – både fysiskt, psykiskt och mentalt. Liksom vår kropp har ett begränsat rörelsemönster, så rör sig våra tankar i begränsade banor. Vanans makt begränsar våra möjligheter till ett friare tänkande och ett rörligare liv. När vi i dansen rör oss på sätt som vi inte brukar, öppnar vi energiströmmar. Blockerad, ”sovande” energi kommer i rörelse. Vad som händer då är naturligtvis individuellt, men här är några exempel.

  • Närvaron i kroppen och nuet stärker kroppsmedvetandet och självkänslan. Livslusten och ditt allmänna hälsotillstånd förbättras.
  • Hämningar kan släppa och din personliga lyskraft blir förstärkt.
  • Kreativiteten vaknar till nytt liv och stärker handlingskraften och livsglädjen.
  • Tankarna blir klarare och du lär dig sätta tydligare gränser.
  • Du kommer närmare ditt emotionella liv och vågar tillåta och utrycka dina känslor. Du känner dig mer levande och fungerar bättre både i arbetet och på fritiden.

Omvandla känslor Alla kan dansa. Även om du känner dig stel och värkbruten, rent fysiskt, kan du dansa frigörande dans. Du tvingar dig inte på dina eventuella smärtor, utan övar dig i att acceptera begränsningarna. Du masserar spänningarna/värken med kärleksfulla rörelser och ger dig själv en inre massage. Med den Frigörande Dansen i mindfulness kan du också transformera känslor – omvandla dem. Nästa gång du är arg eller frustrerad: Sätt på någon musik och dansa dina känslor! Efter en stund känner du dig helt annorlunda. Lättad, kanske t o m glad och kraftfull. Om kroppen får ge uttryck för känslorna, frigör du oönskade energier och hindrar nya spänningar.

Vill du läsa mer?

Anne Grundel har gett ut boken ”Frigörande Dans i mindfulness – vad händer egentligen”.
Klicka här: Bok / CD / DVD
Snabbaste sättet att lugna sinnet är att röra kroppen – oavsett ålder och kön