Litteraturlista

Obligatoriska böcker:

Anne Grundel Frigörande Dans i mindfulness – vad händer egentligen?
Gabrielle Roth Rörelsens helande kraft (slut på förlaget men finns på bibliotek)
Gay & Kathlyn Hendricks Kroppens egen intelligens (Denna bok är tyvärr slut på förlaget, men kan lånas på bibliotek och kanske du kan hitta den på antikvariat).
Helen Gamborg Det osynliga i healing
eller
Caroline Myss Andens anatomi
eller
Anodea Judith Chakra-Sju nycklar till läkande av energikroppen
Eckhart Tolle Lev livet fullt ut

 

Rekommenderas:

Jon Kabat-Zinn Vart du än går är du där – medveten närvaro i vardagen
Åsa Nilsonne Mindulness i hjärnan
Maria Paijkull Folkhopen inom oss
Piero Ferruci Bli den du är
Kerstin Uvnäs Moberg Lugn och beröring
Christina Doctare Vägen till hälsa – det bästa av väst och det största av öst
Shakti Gawain Att leva i ljuset
Solveig Böhle Kroppen mins det du vill glömma
Susanna Debbie Ford Krama din skugga
Sanna Ehdin Den självläkande människan
Deepak Chopra Makt frihet och nåd
Hariett Goldhor Lerner Kvinnors vrede
Christopher S Kilham De fem tibetanerna
Gabrielle Roth Befria din själ

För att bli diplomerad krävs att du läser och skriver ner din reaktion på minst 8 böcker. Av dessa är 5 obligatoriska. Återstår alltså minst 3 böcker som du väljer själv under rubriken Rekommenderas.

 

Fördjupad läsning:

Bojner Horwitz, E. (2004). Dance/movement therapy in fibromyalgia patients: aspects andconsequences of verbal, visual and hormonal analyses. University of Uppsala, 2004.
Available at: http://www.diva-portal.org/diva/getDocument?urn_nbn_se_uu_diva-4639-1__fulltext.pdf

Jejong Y, Hong SC. (2005). Dance movement therapy improves emotional responses and modulates neurohormones in adolecents with mild depression. Intern. J. Neuroscience: 2005:115:1711-20

Thornberg, K., Lindquist, I., Josephsson, S. (2012). Experiences of healthy elderly participating in a creative dance workshop. Advances in Physiotherapy, 2012; 14: 71–77

Sturm, I., Baak, J., Storek, B.,Traore, A.,Thuss-Patience, P. (2014). Effect of dance on cancer-related fatigue and quality of life. Support Care Cancer, 22:2241-2249.

Sigurdson, Ola (red). Kultur och hälsa, ett vidgat perspektiv. 2014.
Finns att ladda ner på: http://ckh.gu.se/aktuellt/nyheter/fulltext/ny-bok-vidgar-perspektivet-pa-forskningen-om-kultur-och-halsa.cid1224165

Litteraturlistan kan utökas under utbildningens gång.

Trevlig läsning!