Litteraturlista

Obligatoriska böcker:

Anne Grundel Frigörande Dans i mindfulness – vad händer egentligen?
(Finns att beställa på Adlibris och Bokus. Anne har också ett lager, du kan köpa boken för 150 kr på plats under utbildningen.)
Gabrielle Roth Rörelsens helande kraft (Slut på förlaget men finns på vissa bibliotek. Vi har även några böcker för utlåning under kursen.))
Eckhart Tolle Lev livet fullt ut
Helen Gamborg Det osynliga i healing (finns i ny upplaga)
eller
Anodea Judith Chakra-Sju nycklar till läkande av energikroppen

 

Rekommenderade böcker:

 

Jon Kabat-Zinn Vart du än går är du där – medveten närvaro i vardagen
Maria Paijkull Folkhopen inom oss (Finns som e-bok)
Piero Ferruci Bli den du är
Shakti Gawain Att leva i ljuset (Något ålderstigen, tidlös, finns att få tag i på bland annat Bokbörsen.)
Solveig Böhle Kroppen mins det du vill glömma
Susanna Debbie Ford Krama din skugga
Caroline Myss Andens anatomi
Christopher S Kilham De fem tibetanerna
Gabrielle Roth Befria din själ
Gay & Kathlyn Hendricks Kroppens egen intelligens (Denna bok skulle vi helst vilja ha med som obligatorisk, men den är svår att få tag på då den är slut på förlaget. Du kan hitta den på vissa bibliotek och ibland dyker det upp exemplar på Bokbörsen för försäljning.)

För att bli diplomerad krävs att du läser och skriver ner din reaktion på minst 8 böcker. Av dessa är 4 obligatoriska. Återstår alltså minst 4 böcker som du väljer själv under Rekommenderade böcker.

 

Fördjupad läsning:

Bojner Horwitz, E. (2004). Dance/movement therapy in fibromyalgia patients: aspects andconsequences of verbal, visual and hormonal analyses. University of Uppsala, 2004.
Available at: http://www.diva-portal.org/diva/getDocument?urn_nbn_se_uu_diva-4639-1__fulltext.pdf

Jejong Y, Hong SC. (2005). Dance movement therapy improves emotional responses and modulates neurohormones in adolecents with mild depression. Intern. J. Neuroscience: 2005:115:1711-20

Thornberg, K., Lindquist, I., Josephsson, S. (2012). Experiences of healthy elderly participating in a creative dance workshop. Advances in Physiotherapy, 2012; 14: 71–77

Sturm, I., Baak, J., Storek, B.,Traore, A.,Thuss-Patience, P. (2014). Effect of dance on cancer-related fatigue and quality of life. Support Care Cancer, 22:2241-2249.

Sigurdson, Ola (red). Kultur och hälsa, ett vidgat perspektiv. 2014.
Finns att ladda ner på: http://ckh.gu.se/aktuellt/nyheter/fulltext/ny-bok-vidgar-perspektivet-pa-forskningen-om-kultur-och-halsa.cid1224165

Litteraturlistan kan utökas under utbildningens gång.

Trevlig läsning!