Dansinspiratör – En ledarutbildning i tiden

Frigörande Dans i medveten närvaro är:

 • fria rörelser utan prestation med uppmärksamheten riktad till upplevelsen i kroppen
 • utveckling av kroppens och känslans intelligens
 • meditation i rörelse som aktiverar livsenergin och hjälper dig att uppleva det inre lugnet
 • ett sätt att stärka din självkännedom
 • en metod för att sänka stressnivån
 • motion för kropp och själ

Metoden kan användas inom företag, hälso- och sjukvård, skolor och egen kursverksamhet – beroende på din bakgrund och inriktning.

Ledarutbildningens innehåll

Utbildningen omfattar fem steg med olika teman fördelade på ca 9 månader. Varje kurstillfälle är 4-5 dagar på internat. För kort presentation av de 5 delkurserna klicka på rubrikerna. 

 
Steg 1: Kroppsdansen och De 7 RörelseRytmerna

Vad du än gör i livet är det viktigt att vara nära dina inre krafter. Då kan du också ge det bästa av dig själv till världen.
Utbildningens genomgående tema är därför fokuserad på din personliga utveckling – en upptäcktsfärd i kropp och själ. Med hjälp av Kroppsdansen medvetandegör du kroppens vishet, lust och motstånd.
De 7 RörelseRytmerna hjälper dig att förtydliga dina känslor, utforskar gränser och frigör din rörelseenergi. Dansen varvas med avslappning och kommunikationsövningar. Vi övar oss att acceptera oss själva som vi är – förutsättningen för all utveckling.
Kroppsdansen och De 7 RörelseRytmerna präglar hela utbildningen i varierande övningar. Dessutom är varje steg färgat av ytterligare ett tema.

Steg 2: Livgivande andning

Andningen är den främsta förbindelsen mellan kropp och själ och en viktig del av den Frigörande Dansen. Vi fördjupar oss i övningar som hjälper oss till en avslappnad, naturlig andning. Detta minskar trötthet och spänningar – stressnivån sjunker och vitaliteten ökar.

Steg 3: Konsten att lyssna

Med dansövningar inspirerade av kontaktimprovisation, övar vi oss att lyssna och känna in andra, samtidigt som vi följer de egna impulserna och tydliggör integriteten. Vi tränar upp en öppenhet som är viktig i all social kommunikation.

Steg 4: Energi och tankar

Vi utforskar kroppens olika energicentra med hjälp av dans och grundande övningar som tydliggör hur våra tankar påverkar vår hälsa och livskvalitet.

Steg 5: Rituell teater

Genom dansen utforskas invanda beteenden, tanke- och känslomönster som hindrar oss från att vara i vår fulla kraft. Den Rituella teatern är en metod som hjälper oss att lyfta fram begränsningar i medvetandets ljus och omvandlar dem till befriande insikter.

Utbildningen innehåller också:

 • Ledarskapsövningar
 • Metodik
 • Pedagogisk rådgivning
 • Terapeutisk rådgivning
 • Enkel yoga
 • Kurslitteratur – teori och praktik    » Mer info

Utbildningsledare

anne grundel
Anne Grundel - Mer info

Innan du söker till ledarutbildningen ska du ha deltagit i minst en öppen kurs ledd av Anne Grundel, Frida Grundel, Madeléne Blyckertz eller någon av de diplomerade dansinspiratörer som är utbildade på Frigörande Dans Akademin. Dessa finns på flera platser i Sverige, du hittar dem på Frigörande Dans Föreningens hemsida, frigorandedans.net.
Om du inte har möjlighet till detta kan vi ha en intervju per telefon för att se hur vi kan lägga upp det i stället.

Diplomering

Om du vill bli diplomerad dansinspiratör, vilket du inte behöver bestämma i förväg, ska du ha:

 • Deltagit i minst två öppna kurser ledda av Anne, Frida eller Madeléne (varav en före utbildningens start)
  Alternativt: Deltagit i kurser med andra diplomerade dansinspiratörer (på sammanlagt ca 14 timmar) 
 • Utfört ledarprov där praktik och teori redovisas
 • Tagit del av kurslitteraturen
 • Betalat hela utbildningen

Du kan efter utbildningen bli medlem i Frigörande Dans Föreningen Föreningen fungerar som ett nätverk för marknadsföring och utveckling för dem som genomfört ledarutbildningen, oavsett diplomering.

Om du vill dansa med inspiratörer som är utbildade på Frigörande Dans Akademin – sök på www.frigorandedans.net

Ledarutbildningen startades 1995 av Anne Grundel och sker för närvarande på Sundbornsgården i Dalarna nära Falun.

STARTAR VÅRTERMINEN 2022

Datum

2022

Steg 1. 10 - 13 februari
Steg 2. 31 mar - 3 april
Steg 3. 19 - 22 maj
Steg 4. 31 augusti - 4 september
Steg 5. 19 - 23 oktober

Tid

Vid alla utbildningstillfällen startar vi dag 1 kl.16.30 och avslutar på söndagarna med avfärd från kursgården runt 14.30.
Steg 1, 2 och 3 torsdag - söndag
Steg 4 och 5 onsdag – söndag

Plats

Kursgården Sundbornsgården, Sundborn (12 km från Falun)

Kursavgift
30 000 kr + 25 % moms (37 500 kr), privatpersoner och mindre företag.
40 000 kr + 25 % moms, större företag, institutioner och kommuner.
Du kan också betala enligt överenskommen avbetalningsplan (se nedan).
Kost & logi
Helpension med  vegetarisk mat – även fisk för dem som vill.
725 kr/dygn, enkelrum 875 kr/dygn
Kurstillfälle 1 - 3 räknas som 3 dygn, kurstillfälle 4 och 5 räknas som 4 dygn.
Max antal
20 deltagare
Ansökan
Anmälningarna beaktas i den ordning de kommer in.
Din anmälan är dock inte bindande förrän du betalat avgiften 4 000 kr till:
PG 6489809-1 Frigörande Dans Akademin.
Intresseanmälan (PDF)
Intresseanmälan (Word)
Frågor
Välkommen att ringa Lisa Hjulström, kontaktperson för Frigörande Dans Akademin
Tel: 070-604 76 69 eller e-post: lisa@wheelstream.se

  

 

 

 

Avbetalningsplan  Frigörande Dans Akademin PG 64 89 809-1

exkl. anmälningsavgift 4000 kr

9 500 kr senast 10 dagar före steg 1

6 000 kr senast 10 dagar före steg 2

6 000 kr senast 10 dagar före steg 3

6 000 kr senast 10 dagar före steg 4

6 000 kr senast 10 dagar före steg 5

Uppläggningskostnad tillkommer: 750 kr