Dansinspiratör – En ledarutbildning i tiden

Frigörande Dans i medveten närvaro är

 • fria rörelser utan prestation med uppmärksamheten riktad till upplevelsen i kroppen
 • utveckling av kroppens och känslans intelligens
 • meditation i rörelse som aktiverar livsenergin och hjälper dig att uppleva det inre lugnet
 • ett sätt att stärka din självkännedom
 • en metod för att sänka stressnivån
 • motion för kropp och själ

Metoden kan användas inom företag, hälso- och sjukvård, skolor och egen kursverksamhet – beroende på din bakgrund och inriktning.

Ledarutbildningens innehåll

Utbildningen omfattar fem steg med olika teman fördelade på ca 9 månader. Varje kurstillfälle är 4-5 dagar på internat. För kort presentation av de 5 delkurserna klicka på rubrikerna. 

 
Steg 1: Kroppsdansen och De 7 RörelseRytmerna

Utbildningens genomgående tema är fokuserad på din personliga utveckling. Med hjälp av Kroppsdansen medvetandegör du kroppens vishet, lust och motstånd. De 7 RörelseRytmerna hjälper dig att förtydliga dina känslor, utforskar gränser och frigör din rörelseenergi. Dansen varvas med avslappning och kommunikationsövningar. Vi övar oss att acceptera oss själva som vi är – förutsättningen för all utveckling.
Kroppsdansen och De 7 RörelseRytmerna präglar hela utbildningen i varierande övningar. Dessutom är varje steg färgat av ytterligare ett tema.

Steg 2: Livgivande andning

Andningen är en viktig del av den Frigörande Dansen. Vi fördjupar oss i övningar som hjälper oss till en avslappnad, naturlig andning – stressnivån sjunker och vitaliteten ökar.

Steg 3: Konsten att lyssna

Med dansövningar inspirerade av kontaktimprovisation, övar vi oss att lyssna till och känna in andra, samtidigt som vi följer de egna impulserna och tydliggör integriteten. Vi tränar upp en öppenhet som är viktig i all social kommunikation.

Steg 4: Kroppens energisystem

Vi utforskar kroppens olika energicentra med hjälp av dans och grundande övningar som tydliggör hur våra tankar påverkar vår hälsa och livskvalitet.

Steg 5: Dans som livskraft

Vad stärker oss och ger oss näring? Vad kan vi fokusera på för att lyfta vår livsenergi? 

Utbildningen innehåller också:

 • Ledarskapsövningar
 • Metodik
 • Pedagogisk rådgivning
 • Enkel yoga
 • Kurslitteratur – teori och praktik    » Mer info

Utbildningsledare

anne grundel
Anne Grundel

 

Frida grundel
Frida Grundel

 

Madelene Blyckertz
Madeléne Blycketz

Innan du söker till ledarutbildningen ska du ha deltagit i minst en öppen kurs ledd av Anne Grundel, Frida Grundel, Madeléne Blyckertz eller någon av de diplomerade dansinspiratörer som är utbildade på Frigörande Dans Akademin. Dessa finns på flera platser i Sverige, du hittar dem på Frigörande Dans Föreningens hemsida, frigorandedans.net.
Om du inte har möjlighet till detta kan vi ha en intervju per telefon för att se hur vi kan lägga upp det i stället.

Diplomering

Om du vill bli diplomerad dansinspiratör, vilket du inte behöver bestämma i förväg, ska du ha

 • Deltagit i minst två öppna kurser ledda av Anne, Frida eller Madeléne (varav en före utbildningens start) 
  Alternativt: Deltagit i kurser med andra diplomerade dansinspiratörer (på sammanlagt ca 14 timmar) 
 • Utfört ledarprov där praktik och teori redovisas
 • Tagit del av kurslitteraturen
 • Betalat hela utbildningen

Du kan efter utbildningen bli medlem i Frigörande Dans Föreningen, den fungerar som ett nätverk för marknadsföring och utveckling för dem som genomfört ledarutbildningen, oavsett diplomering.

Ledarutbildningen startades 1995 av Anne Grundel och sker för närvarande på Sundbornsgården i Dalarna nära Falun.

Nästa ledarutbildning startar våren 2025 (datum inte satta än)

  
Tid

Steg 1 Datum kommer
Steg 2  Datum kommer 
Steg 3  Datum kommer 
Steg 4  Datum kommer
Steg 5 Datum kommer  

Vid alla utbildningstillfällen startar vi dag 1 kl.16.30 och avslutar med avfärd från kursgården runt 14.30

Plats

Kursgården Sundbornsgården, Sundborn (12 km från Falun)

Kursavgift
30 000 kr + 25 % moms (37 500 kr), privatpersoner och mindre företag.
40 000 kr + 25 % moms, större företag, institutioner och kommuner.
Du kan också betala enligt överenskommen avbetalningsplan (se nedan).
Har du svårt ekonomiskt kan vi i vissa fall ge viss ekonomisk lättnad, kontakta Madeléne i så fall. 
Kost & logi
Helpension med  vegetarisk mat – även fisk för dem som vill.
1 000 kr/dygn, enkelrum 1 250 kr/dygn (med reservation för prisjusteringar avseende 2024)
Kurstillfälle 1 - 3 räknas som 3 dygn, kurstillfälle 4 och 5 räknas som 4 dygn.
Max antal
18 deltagare
Ansökan
Anmälningarna beaktas i den ordning de kommer in.
Din anmälan är dock inte bindande förrän du betalat avgiften 4 000 kr. 
Intresseanmälan ledarutbildningen 
Frågor
Välkommen att ringa Madeléne Blyckertz, kontaktperson för Frigörande Dans Akademin
Tel: 076 - 79 79 708 eller e-post: madelene.blyckertz@gmail.com

  

 

 

 

Avbetalningsplan  Frigörande Dans Akademin
exkl. anmälningsavgift 4000 kr
9 500 kr senast 10 dagar före steg 1
6 000 kr senast 10 dagar före steg 2
6 000 kr senast 10 dagar före steg 3
6 000 kr senast 10 dagar före steg 4
6 000 kr senast 10 dagar före steg 5

Uppläggningskostnad tillkommer: 750 kr