Dansinspiratör – En ledarutbildning i tiden

Dansinspiratör – En ledarutbildning i tiden

Frigörande Dans i medveten närvaro är:

 • fria rörelser utan prestation med uppmärksamheten riktad till upplevelsen i kroppen
 • utveckling av kroppens och känslans intelligens
 • meditation i rörelse som aktiverar livsenergin och hjälper dig att uppleva det inre lugnet
 • ett sätt att stärka din självkännedom
 • en metod för att sänka stressnivån
 • motion för kropp och själ

Metoden kan användas inom företag, hälso- och sjukvård, skolor och egen kursverksamhet – beroende på din bakgrund och inriktning.

Ledarutbildningens innehåll

Utbildningen omfattar fem steg med olika teman fördelade på ca 8 månader. Varje kurstillfälle är 4-5 dagar på internat. För kort presentation av de 5 delkurserna klicka på rubrikerna. 

 
Steg 1: Kroppsdansen och De 7 RörelseRytmerna

Vad du än gör i livet är det viktigt att vara nära dina inre krafter. Då kan du också ge det bästa av dig själv till världen.
Utbildningens genomgående tema är därför fokuserad på din personliga utveckling – en upptäcktsfärd i kropp och själ. Med hjälp av Kroppsdansen medvetandegör du kroppens vishet, lust och motstånd.
De 7 RörelseRytmerna hjälper dig att förtydliga dina känslor, utforskar gränser och frigör din rörelseenergi. Dansen varvas med avslappning och kommunikationsövningar. Vi övar oss att acceptera oss själva som vi är – förutsättningen för all förändring.
Kroppsdansen och De 7 RörelseRytmerna präglar hela utbildningen i varierande övningar. Dessutom är varje steg färgat av ytterligare ett tema.

Steg 2: Livgivande andning

Andningen är den främsta förbindelsen mellan kropp och själ och en viktig del av den Frigörande Dansen. Vi fördjupar oss i övningar som hjälper oss till en avslappnad, naturlig andning. Detta minskar trötthet och spänningar – stressnivån sjunker och vitaliteten ökar.

Steg 3: Konsten att lyssna

Med dansövningar inspirerade av kontaktimprovisation, övar vi oss att lyssna och känna in andra, samtidigt som vi följer de egna impulserna och tydliggör integriteten. Vi tränar upp en öppenhet som är viktig i all social kommunikation.

Steg 4: Energi och tankar

Vi utforskar kroppens olika energicentra med hjälp av dans och grundande övningar som tydliggör hur våra tankar påverkar vår hälsa och livskvalitet.

Steg 5: Rituell teater

Genom dansen utforskas invanda beteenden, tanke- och känslomönster som hindrar oss från att vara i vår fulla kraft. Den Rituella teatern är en metod som hjälper oss att lyfta fram begränsningar i medvetandets ljus och omvandlar dem till befriande insikter.

Utbildningen innehåller också:

 • Ledarskapsövningar
 • Metodik
 • Pedagogisk rådgivning
 • Terapeutisk rådgivning
 • Enkel yoga
 • Kurslitteratur – teori och praktik    » Mer info

Utbildningsledare

anne grundel
Anne Grundel - Mer info

Innan du söker till ledarutbildningen ska du ha deltagit i minst en öppen kurs ledd av Anne Grundeleller någon av de diplomerade dansinspiratörer som är utbildade på Frigörande Dans Akademin. Dessa finns på flera platser i Sverige.
Sök på Frigörande Dans Föreningens hemsida och kontakta någon av inspiratörerna för att informera dig om ifall hennes/hans kurs är berättigad för diplomering.
www.frigorandedans.net

Diplomering

Om du vill bli diplomerad dansinspiratör, vilket du inte behöver bestämma i förväg, ska du ha:

 • Deltagit i minst två öppna kurser på minst 6 timmar/kurs (varav en före utbildningens start).
  Alternativt: Deltagit í kortare kurser på minst 14 timmar totalt (varav minst 7 timmar före utbildningens start.)
 • Utfört ledarprov där praktik och teori redovisas
 • Tagit del av kurslitteraturen
 • Betalat hela utbildningen

Du kan efter utbildningen bli medlem i Frigörande Dans Föreningen. Föreningen fungerar som ett nätverk för marknadsföring och utveckling för dem som genomfört ledarutbildningen, oavsett diplomering.

Om du vill dansa med inspiratörer som är utbildade på Frigörande Dans Akademin – sök på www.frigorandedans.net

Ledarutbildningen startades 1995 av Anne Grundel och sker för närvarande på Sundbornsgården i Dalarna nära Falun.

Bilder från Akademigrupp 17

info heading

info content

START 14 MARS 2019

Datum:
14 – 17 mars 2019, 25 – 28 april, 13 – 16 juni, 5 – 9 september, 17 – 21 oktober
Tid:
Torsdag kl 16.30 – söndag kl 14.00  OBS! Steg 4 och 5 slutar måndagar kl 15.00
Plats:
Kursgården Sundbornsgården, Sundborn (12 km från Falun)
Kursavgift:
28 400 kr + 25% moms (35.500 kr) för privatpersoner och mindre företag. Större företag, institutioner och kommuner 38 400 kr + 25% moms. Du kan också betala enligt överenskommen avbetalningsplan (se nedan).
Kost & logi:
Helpension med  vegetarisk mat – även fisk för dem som vill.
675 kr/dygn, enkelrum 825 kr/dygn (med reservation för prisändring)
Varje kurstillfälle räknas som 3 dygn  OBS! steg 4 och 5 = 4 dygn
Max antal:
20 deltagare.
Ansökan:
Anmälningarna beaktas i den ordning de kommer in.
Din anmälan är dock inte bindande förrän du betalat avgiften 4 000 kr till:
PG 6489809-1 Frigörande Dans Akademin.
Intresseanmälan (PDF)
Intresseanmälan (Word)
Frågor:
Välkommen att ringa Lisa Hjulström, kontaktperson på Frigörande Dans Akademin
Tel: 070-604 76 69 eller e-post: lisa@wheelstream.se

  

 

 

 

Avbetalningsplan
Frigörande Dans Akademin
PG 64 89 809-1

exkl. anmälningsavgift 4000 kr

8 250 kr senast 10 dagar före steg 1 (inkluderar 2 000 kr anmälningsavgift)
6 000 kr senast 10 dagar före steg 2
6 000 kr senast 10 dagar före steg 3
6 000 kr senast 10 dagar före steg 4
6 000 kr senast 10 dagar före steg 5

Uppläggningskostnad á 750 kr inkluderade i summan
för första avbetalningen.