Literaturlista

Rekommenderade böcker

Anodea Judith

Jon Kabat-Zinn

Maria Paijkull

Anders Hansen

Bessel van der Kolk

Ulrika Norberg

Anna Kåver

Shakti Gawain

Solveig Böhle

Susanna Debbie Ford

Helen Gamborg

Gabrielle Roth

Gay & Kathlyn Hendricks

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

För att bli diplomerad krävs att du läser och skriver ner dina reflektioner på minst 6 böcker. Av dessa är 3 obligatoriska. Återstår alltså minst 3 böcker som du väljer själv under rekommenderade böcker.

Böckerna är inga "sträckläsningsböcker", bra att läsa och smälta i lugn och ro – att låta hjärtat vara med i upplevelsen för att integrera och reflektera.

För dig som har för avsikt att bli diplomerad kan du börja skriva reflektioner redan nu - om du vill - på de böcker du läser. När du skriver dina reflektioner gör det utifrån ditt hjärta. Det skall alltså inte vara en sammanfattning av boken, och inte heller en recension. Snarare är det som ett stöd för dig själv i din utveckling och din process. Skriv som att du skriver till dig själv för att förtydliga något av det du upplevt när du läser boken. Kanske boken gav dig en insikt eller reagerade du negativt/positivt på något? Reflektionerna kan vara allt från en halv A4 till flera sidor och de kommer inte att betygsättas. Det är för din egen utveckling/livsresa som du skriver.